Kungsvikens Elkontroll AB
START
PROJEKTLEDNING
PLANERING
KONTROLL & BESIKTNING
DOKUMENTATION
REFERENSER
OM FÖRETAGET

Effektivt stöd och konkreta lösningar
Vi arbetar med konkreta lösningar i form av fastighetsdokumentation, drift & underhållsinstruktioner, ledningssystem och rutiner som underlättar förvaltningsarbetet.

Vår erfarenhet tillsammans med kunskap om aktuella förutsättningar gör att vi med optimal kundnytta kan leverera enskilda tjänster eller samordnade systemlösningar anpassade för din organisation.
Följande relevanta handlingar ingår i vårt åtagande:

  • Tillståndskontroll, funktionalitet och styrning
  • Planering och budgetering av underhållsåtgärder
  • Riskbedömning
  • Förvaltningsinformation/Drift & Underhållsinstruktioner
  • Kontroll, teknisk och ekonomisk
  • Granskning av handlingar
  • Funktionsprovningar
  • Anbudsutvärdering

 


© 2009, Kungsvikens Elkontroll AB.
Senast uppdaterad 2010-01-05