Kungsvikens Elkontroll AB
START
PROJEKTLEDNING
PLANERING
KONTROLL & BESIKTNING
DOKUMENTATION
REFERENSER
OM FÖRETAGET

Kontroll & besiktning

Vi genomför besiktning, provning och kontroll för bl.a. entreprenad, leverans, idrifttagning mm.

En stor del av aktuella avtal avseende byggnads-, anläggnings- och installationsverksamhet innehåller överenskommelse om tillämpning av AB92 och ABT94.

För beställare och entreprenörer har bestämmelserna med besiktningar en central roll. Bestämmelserna har betydelse för både leveransinnehåll och ekonomi.

Det är av största intresse, för både beställare och entreprenörer, att besiktningsförrättarna hanterar arbetsuppgifterna efter de allmänna entreprenadbestämmelserna.

Kontroll och förbesiktningar av elinstallationer under entreprenadtiden leder fram till godkänd slutbesiktning. Vi hjälper dig hela vägen och tar projektet ända fram till mål.


© 2009, Kungsvikens Elkontroll AB.
Senast uppdaterad 2010-01-05