Kungsvikens Elkontroll AB
START
PROJEKTLEDNING
PLANERING
KONTROLL & BESIKTNING
DOKUMENTATION
REFERENSER
OM FÖRETAGET

Planering

Vi hjälper våra kunder att utveckla, bygga och driva elkrafttekniska system samt anläggningar på ett kostnadseffektivt och personsäkert sätt.

Produktionsanläggningar skall kopplas samman med intelligenta kraftanläggningar och kontrollsystem för ett effektivt och optimalat drift. Vår styrka och er fördel är att vi tillsammans i ett tidigt skede av projekteringen möts för att få med alla viktiga parametrar i planeringen.


© 2009, Kungsvikens Elkontroll AB.
Senast uppdaterad 2010-01-05