Kungsvikens Elkontroll AB
START
PROJEKTLEDNING
PLANERING
KONTROLL & BESIKTNING
DOKUMENTATION
REFERENSER
OM FÖRETAGET

Projektledning

Projektledaren har kontinuerlig kontakt med uppdragsgivaren och är ansvarig för att ett kvalitetssäkrat genomförande sker enligt de tids- och kostnadsramar som satts upp för projektet. Kungsvikens Elkontroll samordnar teknik och människor för att  bidra med en ökad produktivitet och lönsamhet.

Oavsett vilken typ av projekt som ska genomföras, ombyggnation, nybyggnation eller förändringsarbete krävs kvalificerade projektledare.


© 2009, Kungsvikens Elkontroll AB.
Senast uppdaterad 2010-01-05