Kungsvikens Elkontroll AB
START
PROJEKTLEDNING
PLANERING
KONTROLL & BESIKTNING
DOKUMENTATION
REFERENSER
OM FÖRETAGET
Uppdrag Uppdragsledare  
Projektledning AstraZeneca Har drivit ny- om- och tillbyggnadsprojekt under flera år på AstraZeneca i Mölndal. Varit delprojektledare i större entreprenader och sakkunnig inom området elkraft.
Har tagit fram projekteringsanvisningar för hur designen på elanläggningen skall se ut på AstraZeneca i Lund, Södertälje och Mölndal.
Kontroll och besiktning AstraZeneca Kontroll av entreprenader under byggtiden samt entreprenadbesiktningar vid överlämnandet.
  Akademiska sjukhuset i Uppsala Gör provningsplaner och riskscenarior vad gäller kraftförsörjningssystem.
Planering av kraftförsörjning AstraZeneca Har ansvarat för infrastrukturen med avseende på kraftförsörjningen på AstraZeneca i Mölndal. Däri ingår reservkraftanläggningar, UPS-system mm.
  Akademiska sjukhuset i Uppsala Har gjort en överprövning av de nya kraftsystemen på Akademiska Sjukhuset i Uppsala, map kraftmatningar, reservkraft och UPS:er.
  Nya Karolinska i Solna Planerar kraftförsörjningen, inkl. reservkraft och UPS-system, för ett nytt sjukhus på Karolinska i Stockholm.
Drift- och underhållsinstruktioner AstraZeneca Var under 15 år ansvarig för elanläggningen på AstraZeneca i Mölndal. Har sett till att relevanta handlingar erhölls. Tog även fram mallar för vad som bör ingå i en D/U-pärm.
  Akademiska sjukhuset i Uppsala Har bistått driftpersonalen på Akademiska sjukhuset i Uppsala i entreprenaden ”Ny kraftförsörjning”.

 


© 2009, Kungsvikens Elkontroll AB.
Senast uppdaterad 2010-01-05