Kungsvikens Elkontroll AB
START
PROJEKTLEDNING
PLANERING
KONTROLL & BESIKTNING
DOKUMENTATION
REFERENSER
OM FÖRETAGET

Vision
Vi skall alltid hålla oss uppdaterade med både lagar och teknik för att kunna erbjuda effektiva hållbara lösningar.

Affärsidé
Inom affärsområdet Elkraft skall vi erbjuda tjänster med hög kvalitet till både konsultverksamheter och användare för deras behov av tekniskt hållbara lösningar. Vår konkurrenskraft är baserad på lång erfarenhet i olika typer av anläggningar och grunden för vår lönsamhet är effektiva lösningar levererade i rätt tid.

KUNSKAP * SÄKERHET * ENGAGEMANG


© 2009, Kungsvikens Elkontroll AB.
Senast uppdaterad 2010-01-05